Werkwijze

Persoonlijke benadering en een aanbod op maat

Ieder mens is uniek, dit vraagt om een persoonlijke benadering en een aanbod op maat.

Tijdens de behandeling/begeleiding wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De behandeling of begeleiding start altijd met een kennismaking/intake. Tijdens dat gesprek is er ruimte om elkaar beter te leren kennen en te horen waar uw hulpvragen liggen en op welke wijze behandeling of begeleiding  daarbij zou kunnen helpen. Daarnaast is er ruimte voor vragen, bijvoorbeeld over de werkwijze en mogelijkheden wat betreft behandeling en begeleiding.

Hulpvragen en moeilijkheden kunnen zich voordoen op verschillende gebieden.

 

Intake – behandelplan / begeleidingsplan – evaluatie – bijstellen

Bij de start van de behandeling wordt er met elkaar een plan opgesteld waarin doelen worden geformuleerd waaraan gezamenlijk gewerkt zal worden gedurende de behandeling.

Na de intakefase wordt bekeken welke hulpvorm voor u en uw situatie het meest passend is.

Het kan zijn dat er eerst nog diagnostiek plaats moet vinden voordat er gestart kan worden met behandeling of begeleiding.

Gedurende het behandel-/begeleidingstraject wordt er met elkaar geëvalueerd, waarbij we uitgaan van de door uzelf opgestelde doelen.

Indien nodig worden doelen bijgesteld of de werkwijze/het aanbod aangepast.