Ons aanbod

Trimente is georganiseerd in twee afdelingen:

 • Behandeling en Diagnostiek
 • Begeleiding
 

 Hieronder leest u over het aanbod van de twee afdelingen.

 

Aanbod Behandeling:

Bij Trimente zijn diverse behandelingen mogelijk. Hieronder enkele voorbeelden:

 • EMDR, CGT, ACT, Mindfulness
 • Online of telefonische behandeling
 • Behandeling in de eigen omgeving
 
 

Aanbod Diagnostiek:

Diagnostiek kan soms meer helderheid geven over de oorzaak van bepaalde problemen, waardoor er gerichter gezocht kan worden naar de juiste aanpak.

 

Denk hierbij aan:

 • Aanwezigheid van ADHD/autisme
 • Neuropsychologische diagnostiek
 • Intelligentieonderzoek
 • Aanwezigheid van hoogbegaafdheid in combinatie met bijkomende problematiek
 • Dyslexie-onderzoek
 • Oorzaken van emotionele problemen
 • Oorzaken van gedragsproblemen
 
 

Exclusiecriteria:

Wij hebben geen behandeling voor:

 • Verslaving
 • LVB
 • Crisisgevoeligheid
 • Psychotische stoornissen
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Complexe meervoudige problematiek

Bij deze problematiek is behandeling elders passender.

 

Aanbod Begeleiding:

Het kan zijn dat behandeling (nog) niet kan starten, bijvoorbeeld doordat er teveel stressoren zijn die een succesvolle behandeling in de weg staan (bijvoorbeeld problemen binnen het gezin, financiële of maatschappelijke problemen of andere zaken die een succesvolle behandeling in de weg staan). Of omdat eerdere behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.  In deze gevallen kan ambulante begeleiding passender zijn.

Begeleiding kan gericht zijn op diverse levensgebieden, waarbij je kunt denken aan:

 • Begeleiding bij administratieve en regelzaken
 • Begeleiding bij het op orde krijgen van financiën
 • Begeleiding bij het vinden van een passende daginvulling / dagstructuur
 • Vaardigheden aanleren op het gebied van opvoeding
 • Ondersteuning aan ouders / leerkrachten gericht op het omgaan met de problematiek van de jeugdige
 • Vaardigheden aanleren op het gebied van zelfredzaamheid op verschillende gebieden (sociaal contact, omgaan met eigen problematiek, administratie, huishouden)
 • Ondersteuning op psycho-sociaal vlak (ondersteunende gesprekken gericht op welbevinden en stappen maken in de richting van meer grip op de eigen situatie)
 • Ondersteuning gericht op het uitbreiden van het sociale netwerk
 

Onderstaande lijst geeft een aantal voorbeelden van moeilijkheden/ probleemgebieden waarmee je bij Trimente terecht kunt voor diagnostiek, behandeling of begeleiding.