Cliënt-tevredenheid & Klachten

Cliënt tevredenheidsonderzoek Trimente

Trimente neemt jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek af bij haar cliënten. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in nieuw te ontwikkelen beleid en verbetermaatregelen. Naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek van 2023 is de informatievoorziening naar cliënten verbeterd.

Cliënt ervaringsmeter Jeugd

Voor Kind & Jeugd wordt landelijk gebruikt gemaakt van de ervaringenmeter jeugd. De gegevens worden anoniem verwerkt en worden gebruikt om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Zowel jongeren vanaf 12 jaar als ouders/verzorgers kunnen de vragenlijst invullen.
U kunt de vragenlijst hier invullen: https://www.ervaringsmeterjeugd.nl/

 

Klachten

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

Wij bieden daarom drie mogelijkheden om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

1. Melden bij één van onze medewerkers 

Als u een klacht hebt kunt u dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

2. Klacht indienen bij de directie van Trimente

Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Trimente (via: klachten@Trimente.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De directie zal met u in gesprek gaan over de klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

3. Externe klachtencommissie
Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris van Trimente.

Trimente is aangesloten bij de onafhankelijke organisatie Quasir, waarbij gebruik gemaakt kan  worden van de klachtenfunctionaris op afroep. De klachtenfunctionaris zal u advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan u eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heeft u altijd ook het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij deze externe
klachtencommissie. 

Klachtenfunctionaris op afroep van Quasir:

Telefoonnummer: 06-484 455 38 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)

Mailadres: bemiddeling@quasir.nl

www.quasir.nl

Stichting Zorggeschil:
Daarnaast maakt Trimente gebruik van de stichting zorggeschil indien sprake is van een geschil. 

Stichting Zorggeschil

Postbus 132

8430 AC Oosterwolde

085-273 32 19

info@zorggeschil.nl

www.zorggeschil.nl

Jeugdhulp: Onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem/AKJ

In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voert Jeugdstem (voorheen AKJ) het landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uit. Elke jeugdige,
(pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met de jeugdhulp kan gebruik maken van de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij informeren, adviseren en ondersteunen bij vragen of onvrede over jeugdhulp.

Contactgegevens van Jeugdstem:

088 555 1000
www.jeugdstem.nl

Jeugdstem werkt vanuit verschillende regiokantoren en bezoekadressen. Deze zijn te vinden op de website. Ook is er een chatbox op de website waar cliënten en betrokkenen terecht kunnen.
Deze informatie is beschikbaar voor cliënten via de website van Trimente. Trimente stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn/haar werk te doen wanneer dit aan de orde is.